Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Λεωφ. Δημοκρατίας 67, Ν. Ψυχικό, ΤΚ: 15451, Αθήνα

Τηλ.: 210 6725532 / Fax: 210 6725571 /

website: www.pathology.gr /e-mail: helpath@otenet.gr

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Π.Α.

Πρόεδρος: Αφροδίτη Νόννη
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Ζολώτα
Γενική Γραμματέας: Ελπίδα Γιαννικάκη
Ειδικός Γραμματέας: Περικλής Φούκας
Υπεύθ. Οικονομικών: Ελευθέριος Ελευθεριάδης
Μέλη: Αδαμαντία Ζήζη

Τριανταφυλλιά Κολέτσα