Σχεδιασμός και Επίβλεψη

 • Σχεδιασμός Συνεδρίων & Γραμματειακή υποστήριξη
 • Σχεδιασμός και καθορισμός του συνεδριακού προφίλ, χάραξη στρατηγικής και στόχων
 • Επιλογή και δέσμευση συνεδριακού χώρου
 • Επίβλεψη του εκθεσιακού χώρου (set up) καθώς και προετοιμασία του συνολικού χώρου πριν την έναρξη της εκδήλωσης
 • Οργάνωση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εργασιών

Η επιτυχία ενός συνεδρίου ξεκινάει από τον καλό σχεδιασμό του

Η σωστή οργάνωση ενός συνεδρίου εγγυάται ότι όλα θα κυλίσουν ομαλά

Συντονισμός και Οργάνωση

 • Οργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών, επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων, προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων, δημόσιες σχέσεις και μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων
 • Συντονισμός των ομιλητών
 • Οριστικοποίηση και οργάνωση του επιστημονικού προγράμματος
 • Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για τις ανάγκες του συνεδρίου

Νομικοτεχνική Υποστήριξη

 • Κατάθεση προς έγκριση στον ΕΟΦ
 • Ανάρτηση του συνεδρίου στο ΣΦΕΕ (έπειτα από την έγκριση του ΕΟΦ) προς αξιολόγηση
 • Κατάθεση δικαιολογητικών για μοριοδότηση ΠΙΣ
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Γραμματειακή Υποστήριξη

 • Διαχείριση Abstract
 • Επιμέλεια συνεδριακού υλικού
 • Επικοινωνία με εκθέτες, συνέδρους, χορηγούς και ομιλητές καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του συνεδρίου
 • Γραμματειακή υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών φορέων/εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου
 • Γραμματειακή υποστήριξη στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου

Γραμματειακή Υποστήριξη

 • Διαχείριση Abstract
 • Επιμέλεια συνεδριακού υλικού
 • Επικοινωνία με εκθέτες, συνέδρους, χορηγούς και ομιλητές καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του συνεδρίου
 • Γραμματειακή υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών φορέων/εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου
 • Γραμματειακή υποστήριξη στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου

H εταιρία Myrtaly Congress παρέχει υπηρσίες για τη διοργάνωση συνεδρίων, εταιρικών εκδηλώσεων, ιατρικών συνεδρίων καθώς και συνεντεύξεις τύπου, σε άριστο επαγγελματικό επίπεδο.

Follow us

Επικοινωνηστε μαζί μας