Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Κάθε εταιρική δραστηριότητα στηρίζει την επιτυχία της στο να συμβαδίζει και να εξελίσσεται αναπόσπαστα με την κοινωνία και τις ανάγκες της, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση να την αφουγκράζεται και να κατευθύνει κομμάτι της ανάπτυξής της σε τομείς και κοινωνικές δομές που χρειάζονται υποστήριξη.

Το παραπάνω αποτελεί μια απόλυτα εδραιωμένη πεποίθηση για όλους εμάς στη Myrtaly Congress και υπερβαίνει τα πλαίσια της απλής ανταπόδοσης για την αποδοχή και τη στήριξη που απολαμβάνουμε, συνιστώντας μια στάση ζωής γύρω από το πώς αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας μέσα στην κοινωνία μας ως εταιρεία, αλλά και ως ενεργοί πολίτες.

Η Myrtaly Congress από την ίδρυσή της, στοχεύει στην προσφορά στον άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει κοινωνικές δράσεις με επίκεντρο την ευαισθητοποίηση του κοινού, σε ιατρικά και άλλα ζητήματα.

Κοινωνικές Δράσεις

Η Myrtaly Congress στο ειδικό ένθετο της «Ναυτεμπορικής» με θέμα «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»!