Η εγγραφή στην Εκπαιδευτική Ημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ και πραγματοποιείται εδώ ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή περιλαμβάνει παρακολούθηση με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή παρακολούθηση.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, είσοδο-επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής.