Χορηγικά Πακέτα

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ EVENT, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Σχεδιασμός

  • Σχεδιασμός και επιμέλεια του Εντύπου Χορηγικών Δραστηριοτήτων
  • Σχεδιασμός και επιμέλεια του Εντύπου Διαμονής & Εγγραφής
  • Δημιουργία τοπογραφικού πλάνου για την καταλληλότερη κατανομή των stand των χορηγών

Επικοινωνία

  • Αποστολή ενημέρωσης στις εταιρίες ενδιαφέροντος
  • Τηλεφωνική επικοινωνία με πιθανούς χορηγούς
  • Συνεχής επικοινωνία με τους υπευθύνους του συνεδριακού κέντρου/ξενοδοχείου για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της έκθεσης (stand χορηγών)

Παρακολούθηση

  • Παρακολούθηση πορείας χορηγιών
  • Παρακολούθηση πορείας διαμονών & εγγραφών

“Μας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή με τον ενδθουσιασμό τους”

Μαρια Βασιλείου, CEO, PEPSI AE

Οι Πελάτες μας

Βλέπουμε πάντα τους πελάτες μας ως συνεργάτες

“Μας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή με τον ενδθουσιασμό τους”

Μαρια Βασιλείου, CEO, PEPSI AE