Οικονομική Διαχείριση

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ EVENTS, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Σύνταξη προϋπολογισμού συνεδρίου

  • Πιθανά έσοδα
  • Καταγραφή των εξόδων του συνεδρίου
  • Σύνταξη προϋπολογισμού συνεδρίου για την κατάθεση στον ΕΟΦ

Η διαχείριση κάθε budget στηρίζεται στον καλό έλεγχό του

Ο απολογισμός πεπραγμένων δείχνει τον δρόμο στην επανάληψη μίας επιτυχίας

Σύνταξη της έκθεσης απολογισμού

  • Σύνταξη απολογισμού συνεδρίου για την κατάθεση στον ΕΟΦ

Λογιστικές & Διοικητικές Υπηρεσίες

  • Πλήρης κάλυψη λογιστικών και φοροτεχνικών υποχρεώσεων
  • Τήρηση βιβλίων, διοικητική υποστήριξη
  • Διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς

Γλιτώστε την ταλαιπωρία των γραφειοκρατικών διαδικασιών