Συμμόρφωση με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εταιρεία MYRTALY CONGRESS ΙΚΕ συμμορφώνεται πλήρως με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων.

Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστοτόπου https://www.myrtalycongress.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους κατωτέρω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία) και των προσφερομένων υπηρεσιών και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η συνέχιση της περιήγησης από μέρους σας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

Τα e-mail των χρηστών της υπηρεσίας «Επικοινωνήστε Μαζί Μας» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή ζητηθείσας υπηρεσίας και κατ’ επέκταση για τον σκοπό της προώθησης πληροφοριών που σχετίζονται με το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και δεν παραχωρούνται σε καμία περίπτωση σε τρίτους. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων ενδέχεται να πραγματοποιείται βιντεοσκόπηση ή φωτογράφηση. Το υλικό ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Εταιρείας Myrtaly Congress Ι.Κ.Ε., για την προβολή της εκάστοτε διοργάνωσης.