Τεχνική Υποστήριξη

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ EVENTS, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Υλικοτεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων

Οπτικοακουστική κάλυψη

Ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού

Σύστημα καταγραφής ωρών παρακολούθησης (barcode)

H εταιρία Myrtaly Congress παρέχει υπηρσίες για τη διοργάνωση συνεδρίων, εταιρικών εκδηλώσεων, ιατρικών συνεδρίων καθώς και συνεντεύξεις τύπου, σε άριστο επαγγελματικό επίπεδο.

Follow us

Επικοινωνηστε μαζί μας