Επιμέλεια Έντυπου Yλικού

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ EVENT, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Γραφιστική επιμέλεια

  • Γραφιστική – καλλιτεχνική επιμέλεια & παραγωγή διαφημιστικών εντύπων, περιοδικών και βιβλίων περιλήψεων
  • Δημιουργία προτάσεων για τη επιλογή μακέτας
  • Γραφιστική επιμέλεια κειμένων

Η γραφιστική αποτύπωση επηρεάζει την εικόνα του brand

Η δημιουργική σύνταξη των εντύπων, αυξάνει το ενδιαφέρον

Επιμέλεια Σύνταξης

  • Επιμέλεια επιστημονικού προγράμματος σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή
  • Σύνταξη και επιμέλεια ενημερωτικών εντύπων, χορηγικών δραστηριοτήτων, προκαταρκτικού και τελικού επιστημονικού προγράμματος
  • Σύνταξη και επιμέλεια επιστημονικών κειμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (και οποιαδήποτε επιπλέον γλώσσα είναι απαραίτητη)

“Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence,
intelligent planning, and focused effort.”

Paul J. Meyer

Οι Πελάτες μας

Βλέπουμε πάντα τους πελάτες μας ως συνεργάτες

“The only way to do great work is to love what you do.”

Steve Jobs