Χορηγούνται:
  • 11,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME – CPD credits) από τον Π.Ι.Σ.
  • 8 μονάδες Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ε.Ν.Ε.